Про мене
Вчитель фізичної культури
Білухівського навчально-виховного комплексу
Колісник Катерина ДмитрівнаОпис досвіду
Навчання – це не просто передача знань, це, передусім,  людські стосунки, які складаються між учителями і вихованцями, самими учнями, зокрема сильнішими і слабкішими, якщо учитель і учень стають співтворцями уроку, то це є те педагогічне співробітництво, яке ми досі, на жаль, більше обговорюємо, ніж реально запроваджуємо.
В.О.Сухомлинський

Рівень розвитку будь-якої цивілізації пов’заний зі станом її духовності. Історія становлення людства – яскравий тому приклад. Адже, як тільки в суспільстві матеріальне, аморальне піднімалося  над духовним, гинули цивілізації. Сучасному  розвитку суспільства, на жаль, притаманні нетерпимість, агресивність, невизначеність.
Ще Аристотель , а пізніше Спіноза розглядали самовираження  духовних і фізичних здібностей людини ,як мету її життя . Великий Сократ говорив про гармонію тілесного і духовного , як про істину , що є органічною єдністю розуму , добра, краси та знань.
Сучасна  шкільна освіта в Україні спрямована на  створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості , виховання покоління, здатного вчитися протягом усього життя , створювати і розвивати цінності громадянського суспільства .
Педагогічний досвід кожного вчителя є тим незримим   багажем,який поповнюється, відшліфовується, викристалізовується з року в рік, набуваючи повних неповторних відтінків. Бо кожен вчитель - особистість творча, неординарна і оригінальна. Так поступово рік за роком складався і мій власний досвід вчителя фізичної культури. Одним із головних завдань освіти  вважаю розкриття можливостей і здібностей особистості , її духовного потенціалу, щоб вона була спроможна в мінливій реальності спиратися, перш за все, на власні сили, власний розум, волю, якості загальнолюдської моралі. Все це безумовно робить гострою і актуальною проблему духовної самореалізації особистості, тобто її автономного самоствердження, самовиразу, саморозвитку, самопізнання, самовиховання.
Моєю головною рисою в роботі є спрямування всіх знань, досвіду на створення самобутньої особистості – сучасного школяра. Зацікавленість і закоханість у свою справу дає поштовх  постійно знаходитися у творчому  пошуку. Намагаюсь дарувати  дітям радість своєю роботою, використовую індивідуальний підхід до кожної дитини. Також великої уваги приділяю питанню дотримання  професійної педагогічної етики . Для мене не існує поганих і бездарних дітей. У кожен свій урок прагну внести вигадку, творчість, по можливості відійти від стандарту. Завжди намагаюсь знайти спільну мову з учнями різного віку, батьками та колегами.
На вибір моєї майбутньої професії  зробив значний вплив мій батько – Грибовський Дмитро Федорович, який завжди був  мудрим порадником, першим тренером і авторитетним наставником. Він  вчив ніколи не зупинятися на досягнутому і з упевненістю долати труднощі, намагаюсь у своїй роботі вчити дітей боротися, іти завжди вперед. Тому власним прикладом потрібно доводити ці прості істини.
Реалізовуючи на практиці основні керівні положення Державного стандарту  освіти , а також програмні вимоги, завжди спрямовую власні фізкультурно-оздоровчі і спортивно-масові заходи на формування у школярів фізичного, духовного, соціального здоров’я, а також позитивної мотивації до занять фізичною культурою. Серед документів, які використовую на своєму робочому столі, є обов’язковими  нормативні документи, програми, календарні плани, посібники. Використовую й такі, без яких начебто можна працювати, але без них робота вчителя не принесе задоволення на всі 100% . Це різноманітні цікавинки, які  використовуються на уроках, прикрашають та пожвавлюють навчальний процес.
Це і уроки – подорожі, бінарні, інтегровані уроки з використанням елементів ритміки та музики. Музику намагаюсь використовувати не лише для ранкової гімнастики, а й на уроках, виховних заходах, змаганнях.
Працюючи з дітьми, все більше і більше переконуюся у тому, що ніякі принципи навчання і методи роботи з дітьми самодостатньо не будуть ефективними, якщо не докладати ще особливих душевних зусиль, вболівань за успіх дитини, не  утверджувати в класі, в школі, дух оптимізму, співробітництва, товариськості, вселяти в кожного учня віру в свої власні сили. На уроках використовую методи наочності, бесіди, колового тренування гри та змагання, що допомагає школярам в організації фізичного самовдосконалення поза школою. На уроках намагаюся досягти атмосфери співпраці, взаєморозуміння, що дає змогу створювати сприятливі умови для самопізнання школярами свого фізичного стану та його розвитку.
Уже не один рік працюю над проблемою «Упровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій як засіб формування культури здоров’я учнів», яка є однією із складових проблеми школи «Упровадження в навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої технології та інтерактивних методів». Цінність досвіду полягає не в розробці нових ігор, а в нетрадиційному підході до використання уже відомих ігор та вправ  в умовах  сьогодення. Гру для дітей використовую не лише  як засіб фізичного розвитку , а й як виховний процес, корекційний чинник , як можливість виявити  потенціал дитини, зробити її веселою та задоволеною.
Учні нашої школи є постійними учасниками шкільних та районних спартакіад, днів здоров’я, спортивних свят, де займають призові місця.
З метою збагачення власного спортивного досвіду та підвищення рівня кваліфікації, починаючи  ще з 1998 року  є постійною учасницею  спортивних свят та змагань, як в межах села,  району та області. Була учасницею Всеукраїнських змагань з армспорту , чемпіонат України з армспорту (м. Ялта), постійна  учасниця обласних змагань на приз Національного Сорочинського Ярмарку, обласних спартакіад  серед колективів фізкультури сільських рад з армспорту , волейболу , гирьового спорту .
Своїм власним прикладом заохочую дітей до занять  спортом , пропагую  здоровий спосіб життя. Адже це є найголовнішою передумовою до вибору майбутнього шляху.
Провідна ідея  роботи з дітьми: «Учень не посудина, яку треба заповнити, а смолоскип, який треба  запалити». У своїй роботі керуюсь систематичністю, поетапністю, поступовістю, зваженістю  у вирішенні будь-якого завдання. Системна і творча робота дають свої позитивні результати. Так учні Білухівської ЗОШ є  постійними учасниками районних спортивних змагань з футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, волейболу(юнаки) 2 місце-2017р.,міні –футболу(хлопці)3 місце -2015р.,(дівчата)2015- перше місце , друге місце з міні – футболу (дівчата) – 2016р. На обласних змаганнях з волейболу серед юнаків учні нашої виступали за Карлівську  дитячо-юнацьку спортивну школу.
Усі ці роки намагаюсь внести свою часточку у педагогічну справу навчання і виховання школярів. Мене завжди хвилювали і хвилюють всі завдання, які потрібно вирішувати, ступаючи по шкільній стежині. Щоб бути на рівні нинішніх освітніх вимог, вивчаю передовий досвід кращих педагогів країни , області , району, школи, в якій працюю. Постійно працюю над удосконаленням своїх знань шляхом підвищення кваліфікації освіти. Під час підготовки до уроків завжди звертаюсь до програм, уважно продумую організацію і зміст різних етапів роботи на уроці. А зобов’язує мене працювати з повною віддачею моя любов до дітей, бажання дати їм свої знання, а ще -  моя учительська доля .                                                                         

Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель. Бажання бути кваліфікованим вчителем, який може на сьогоднішньому етапі задовольнити, здивувати сучасного учня, зобов’язує завжди вчитися: у дітей, колег, батьків. Справжній вчитель завжди вчиться, він завжди учень.

Немає коментарів:

Дописати коментар